Category Archives: Dzogchen

Dzogchen series

Aan het einde van zijn leven vatte Garab Dorje, de eerste menselijke Dzogchen leraar, de complete transmissie samen in drie eenvoudige uitspraken:

1. Directe introductie
2. Niet in twijfel blijven
3. Verblijven in de staat

Hieruit volgde later een classificatie van het Dzogchen onderricht in drie groepen of series:

  • Geest-serie (Semde)
  • Ruimte-serie (Longde)
  • Essentiële of Geheime Serie (Dzogchen Mennagde of Upadesha).

Iedere serie richt zich op een van Garab Dorje’s uitspraken. De Semde serie richt zich voornamelijk op een basis begrip van de staat van Dzogchen, de Longde serie richt zich op het overwinnen van twijfel over de staat, en de Upadesha serie biedt methoden om deze kennis te integreren met alle aspecten van het bestaan. Het is belangrijk op te merken dat iedere serie een volledig pad in zichzelf is. De ene serie is niet superieur aan de andere.

Chögyal Namkhai Norbu heeft de overdracht lijn van alle series ontvangen en zet zich voortdurend in om hun volledige transmissie en beoefening in stand te houden.

Transmissie

dc_garabEen bijzonder aspect van het Dzogchen onderricht is dat het ‘binnenste buiten’ werkt: het biedt geen pad aan dat gevolgd dient te worden om een doel te bereiken, maar het begint met het direct introduceren van het ‘doel’ zelf: de werkelijke natuur van de geest. Een gekwalificeerde leraar, die deze kennis volledig in zijn of haar eigen staat gerealiseerd heeft, draagt deze kennis over aan studenten op drie kenmerkende wijzen: door uitleg te geven, door symbolische voorbeelden te geven en door direct aan te wijzen. De overdracht of transmissie van Dzogchen wordt ook ‘directe introductie’ genoemd, en wordt onmisbaar geacht voor beoefening van Dzogchen. De leraar introduceert de student tot de staat van ‘rigpa’ (kennis) door middel van ervaringen: Op het niveau van het lichaam ervaringen van gevoel, op het niveau van energie ervaringen van helderheid, en op het niveau van geest ervaringen van leegte.

Als de student een glimp van deze staat heeft opgevangen, bestaat de eigenlijke beoefening uit het verhelderen, verdiepen en volledig realiseren van deze unieke staat van Dzogchen. In het onderricht heet deze beoefening ‘guru yoga’ – het verenigen van onze geest met de gerealiseerde staat van de leraar. Het Dzogchen onderricht biedt ontelbare beoefeningen om dit te bereiken, echter er zijn geen regels die voorschrijven welke beoefening wanneer zou moeten worden gedaan. Het is de verantwoordelijkheid van de student zelf om te bepalen welke beoefening hem of haar het meeste helpt de staat van Dzogchen te realiseren. De student is dus vrij om beoefeningen te kiezen uit het soetra- of tantra-voertuig, uit het Dzogchen onderricht, of zelfs methoden die niet strikt ‘boeddhistisch’ zijn. Maar de transmissie en de leraar blijft altijd van het hoogste belang.

In de boeddhistische traditie is Garab Dorje de eerste menselijke Dzogchen leraar. De afbeelding op deze pagina is van Garab Dorje, die met zijn rechterhand direct de natuur van de geest aanwijst. Alle transmissies gaan op hem terug. In iedere retraite, plus op een aantal speciale feestdagen, geeft Chögyal Namkhai Norbu Dzogchen Transmissie. Door actief deel te nemen aan een retraite, ontvang je deze transmissie en kun je ermee gaan werken. Je kunt een retraite bezoeken, en ook zijn alle retraites via internet open en gratis te volgen. Chögyal Namkhai Norbu geeft altijd onderricht in het Engels.

Een retraite volgen is een goede manier om te bepalen of je interesse hebt om met het Dzogchen onderricht te werken. Daarnaast kun je de openbare boeken van Chögyal Namkhai Norbu lezen. In het Nederlands zijn twee boeken verkrijgbaar:
1. Dzokchen, de volmaakte staat van zijn,
2. Dzogchen Onderricht, het pad van spontane bevrijding.
Het eerste boek is een algemene inleiding in Dzogchen dat het pad van Soetra, Tantra en Dzogchen behandelt, en bevat ook een commentaar op De Drie Vajra Verzen, een gedicht dat een van de oudste Dzogchen transmissies is. Het tweede boek is een verzameling onderwijzingen die Chögyal Namkhai Norbu in de loop der jaren heeft gegeven.

Naast Nederlandstalige boeken, zijn er ook een groot aantal Engelstalige boeken verkrijgbaar. Hier een korte opsomming van de meest geschikten voor beginners:
– The Crystal and the Way of Light. Sutra, Tantra and Dzogchen
– Dream Yoga and the Practice of Natural Light
– Beyond Words. A Concise Introduction to the Dzogchen Teachings, van Judith Allen en Julia Lawless
Merk op dat in de publieke boeken de beoefeningen niet in detail worden besproken, omdat deze verbonden zijn met de transmissie.

Sommige activiteiten van de Dzogchen Community kun je alleen bezoeken als je transmissie hebt ontvangen, of als je het voornemen hebt om dit zo snel mogelijk te doen.

Lees verder: Dzogchen series

Rangdrolling

De International Dzogchen Community in Nederland bestaat al meer dan 25 jaar. Chögyal Namkhai Norbu heeft Nederland een aantal malen bezocht en er is een kleine groep toegewijde beoefenaars ontstaan. Deze wonen verspreid over heel Nederland en België. De Nederlandse Community is georganiseerd in Stichting Dzogchen. Er zijn actieve groepen in Amsterdam en in Groningen.

Wij organiseren gezamenlijke beoefening, cursussen en retraites. Voor een overzicht, zie de agenda aan de rechterkant van deze webpagina. Onder Activiteiten kun je iets meer informatie vinden over de beoefeningen.

Amsterdam
Sinds 6 oktober 2014 is Rangdrolling opgericht in Amsterdam. Een Ling is een vast plaats waar de Dzogchen Community samenkomt. Rangdrolling is gevestigd in natuurcentrum de Braeck van de Vereniging NEMO in het Westerpark in Amsterdam, omgeven door de natuur.

Groningen
In Groningen is een kleine sangha waar elke veertien dagen collectieve beoefening is.

 

International Dzogchen Community

De Dzogchen Community bestaat uit diegenen die geïnteresseerd zijn het Dzogchen onderricht te volgen en te beoefenen. De Community is gesticht door Chögyal Namkhai Norbu in Italië in de tweede helft van de jaren 1970, ontwikkelde zich snel in meerdere landen over de hele wereld en nam zo een volledig internationale vorm aan. Tegenwoordig heeft de Dzogchen Community duizenden leden in meer dan 40 landen.

De organisatie van de Dzogchen Community is ook het resultaat van Chögyal Nakhai Norbu’s visie: De Gars (“verzamelplaatsen” – de grote centrums) en de Lings (“eilanden/locaties” – kleinere centrums) vormen een grote Mandala (“cirkel”) die de verschillende gebieden van de wereld verenigen. De Mandala is een symbolische representatie van het universum zoals dat wordt waargenomen door het individu, en in dit bijzondere geval, van de locaties waar het onderricht wordt beoefend. Binnen de visie van de Mandala zijn er geen hiërarchische relaties tussen de verschillende Gars of Lings, of tussen de Gars en Lings, maar slechts een relatie van samenwerking en ondersteuning.

mandala_komunit-t-300x300

Chögyal Namkhai Norbu

ChogyalNamkhaiNorbuCrystal

Chögyal Namkhai Norbu (1938) was de eerste Tibetaanse meester die het Dzogchen onderricht openlijk gaf in het Westen. Ook al heeft hij de volledige opleiding van een geïncarneerde lama volgens het traditionele kloostersysteem ontvangen, en blonk hij uit in iedere discipline die hij leerde, toch is de stijl waarmee hij het onderricht overdraagt op een unieke manier aangepast aan het moderne leven. Als houder van de overdrachtslijn van alle Dzogchen series en als ontdekker van talrijke spirituele schatten, biedt Namkhai Norbu het volledige Dzogchen onderricht aan, zonder ooit haar essentie weg te laten: de ware natuur van ieder individu. Iemand zie het ooit eens zo: “Hij doet al het werk en bespaart de luisteraar iedere moeite om hem te begrijpen.” Door voortdurend de wereld rond te reizen en door een state-of-the-art webcast systeem te gebruiken, bereikt hij het hele jaar door wereldwijd duizenden studenten.

tumblr_l8htocaSrc1qajxo6 (1)Chögyal Namkhai Norbu werd in Derge, Oost Tibet geboren, in 1938. Op 2-jarige leeftijd werd hij herkend als reïncarnatie van de grote Dzogchen Meester Adzom Drugpa (1842-1924), en later door de zestiende Karmapa als reïncarnatie van Shabdrung Ngawang Namgyal (1594-1651), de eerste Dharmaraja (Dharma-koning) van Bhutan. In zijn tienerjaren voltooide hij het strenge traditionele studieprogramma, waarin hij onderricht ontving van enkele van de grootste meesters van die tijd. In 1955 ontmoette hij Changchub Dorje (1826-1961), zijn belangrijkste Dzogchen leraar, wiens manier van leven en onderricht geven hem diep inspireerde.

In 1960, na de verslechtering van de sociale en politieke situatie in Tibet, ging hij naar Italië, op uitnodiging van de bekende oriëntalist Prof. Giuseppe Tucci. In de eerste jaren werkte hij bij het Ismeo (Instituut voor het midden en verre Oosten) in Rome. Later, van 1962 tot 1992 onderwees hij Tibetaanse en Mongoolse taal- en letterkunde aan het Istituto Universitario Orientale in Napels. Nadat hij in het midden van de jaren 1970 enkele jaren Yantra Yoga had onderwezen in Napels, begon Namkhai Norbu Dzogchen onderricht te geven. Interesse in zijn onderricht groeide eerst in Italië en later in het hele Westen. In 1981 richtte hij het eerste centrum van de International Dzogchen Community op, in Arcidosso, Toscane. In de loop der jaren zijn duizenden mensen vanuit de hele wereld lid geworden van de International Dzogchen Community, en er zijn over de hele wereld centrums opgericht.

5 maart jaarlijkse feestdag van Garab Dorje

Komende donderdag 5 maart is het de jaarlijkse feestdag van Garab Dorje!
dc_garab
Om 04:00 uur ‘s ochtends Nederlandse tijd vindt de Wereldwijde Transmissie van Guruyoga plaats. Omdat het in de vroege ochtend is word deze bij iemand thuis gehost.
Neem contact op via ons contact formulier als je bij de Transmissie wilt ontvangen.
Donderdagavond vieren wij deze feestdag met een Ganapuja in Rangdrolling.
Rangdrolling is open vanaf 19.00 uur – we beginnen rond 19.30 uur.
Adres: Nemoland Westerpark, Overbrakerpad 2, Amsterdam
De practice tekst van de Transmissie met uitgebreide instructie staat in het boek Guruyoga.
Het boek is ook te koop in Amsterdam – neem contact op als je interesse hebt.
De practice tekst staat ook op de webcast website, hier: www.shangshunginstitute.net/webcast/files/WWTGarabDorje.pdf
Als je uitleg nodig hebt van de practice, laat het ons weten via het contact formulier – dan nemen wij contact op.
Warme groeten,
De Nederlandse Gakyil

Purificatie van de Zes Lokas

Binnenkort kondigt het Tibetaans Nieuwjaar zich aan, 19 februari 2015. Het is dan het jaar van de Houten Schaap.
Ter voorbereiding van het nieuwe jaar, word er volgens het Dzogchen onderricht een purificatie beoefening van de Zes Lokas gedaan.

In het kort:
In het Dzogchen onderricht word deze beoefening relatief vaak gedaan, de purificatie van de Zes Lokas.

Wat betekent purificatie van de Zes Lokas?
We hebben allen verschillende soorten emoties. In het bijzonder vijf of zes. Deze emoties bezitten wij vanwege onze dualistische visie, welke weer word versterkt door emoties.

Deze specifieke onderricht word Gyudrug Rangdrol genoemd,
Alle levende wezens bezitten een bewustzijn, gevormd door hun karma, wat leid tot een bepaalde verzameling van emoties bijvoorbeeld. Het vrijmaken van deze opeenstapeling van emoties word Gyudrug Rangdrol genoemd.

Er zijn verschillende beoefeningen voor het purificeren van de Zes Lokas en dit is een bijzondere beoefening binnen het Dzogchen onderricht.

Om dit specifieke onderricht te ontvangen, dien je allereerst een Transmissie te ontvangen.

Purificatie van de Zes lokas beoefening: 18 februari te Rangdrolling
Viering van Losar – Tibetaans Nieuw jaar: 19 februari te Rangdrolling

Contact

Contact formulier

Contact us:
+31 (0)633179532

Follow us
Facebook: https://www.facebook.com/rangdrolling/
MeetUp: https://www.meetup.com/Dutch-Dzogchen-Community/

 

Routebeschrijving Rangdrolling

Adres:
Overbrakerpad 2, 1014 AZ Amsterdam 
(Bron: http://nemo.pz.nl/route.html)

Nemoland Westerpark ligt in het nieuwe Westerpark op het terrein van de Schooltuinen; rechts naast de Kinderboerderij, vlakbij de Waternatuurtuin, Volkstuinen Nut&Genoegen en Begraafplaats Barbara.

Wandelen: Loop vanaf de Haarlemmerpoort naar het Westerpark, maar neem dan het hondenpaadje vlak langs de spoordijk. Blijf zo dicht mogelijk bij de dijk. Je komt vanuit het park in het nieuwe park en je ziet aan je linkerhand het cultuurpark (de voormalige gasfabriek). Volg het pad tussen de spoordijk en de weilandjes (De Waternatuurtuin). Ga op het geasfalteerde fietspad naar links. Je ziet dan aan je rechter hand de kinderboerderij. Vlak voor de kinderboerderij is een pad naar rechts naar de Schooltuinen. Het grote hek is meestal open, maar als het dicht is kun je aanbellen. Loop tussen de schooltuinen en het lesgebouw naar het Nemo-centrum. Het ligt verscholen tussen de bosjes, rechts achteraan op het terrein.
Je kunt ook vanaf de Haarlemmerweg bij de Van Hallstraat het park inlopen. Je komt dan vanzelf uit bij de kinderboerderij en daarnaast de schooltuinen.
Voor langere wandelingen naar de Bretten, Oud Osdorp, Spaarnwoude, Geuzenbos en parkenroutes in Amsterdam West is het gebouw een prima startpunt. zie 
kaart van de Brettenzone

Fietsen: Fiets vanaf de Haarlemmerpoort door het park heen naar het nieuwe park. Volg het fietspad rechtdoor over de heuvel, en ga dan rechtsaf naar de kinderboerderij. Voorbij de kinderboerderij is links de ingang van de schooltuinen. Het grote hek is meestal open, maar als het dicht is kun je aanbellen. Je mag hier niet fietsen. Loop tussen de schooltuinen en het lesgebouw naar het Nemo-centrum. Het ligt verscholen tussen de bosjes, rechts achteraan op het terrein.

Openbaar vervoer: tram 10 (eindpunt Van Hallstraat), bus 21 en 60 (Haarlemmerweg), bus 48 (Transformatorweg, bij Begraafplaats Barbara).
Vanaf Haarlemmerplein (tram 3, bus 18, 21, 22) 1,5 km / 20 min. lopen door het Westerpark. Vanaf Van Hallstraat 10 min. lopen.
Vanaf Centraal Station 3 km. / 40 min. lopen via Haarlemmerstraat/dijk en Westerpark.

Met de auto: Neem de ring richting Coentunnel/Zaanstad en neem de afslag Havens West (Transformatorweg). Rij richting centrum. Nog voor het viaduct kun je rechtsaf de Spaarndammerdijk op.   Je kunt (betaald) parkeren op de Spaarndammerdijk, voor Begraafplaats Barbara (10 cent per uur). Loop dan over het Overbrakerpad onder de spoortunnel door, naar de ingang van de schooltuinen (ca. 10 min. lopen). Het Westerpark is verboden voor auto’s.

 

 

Dzogchen

white_aDzogchen is onze werkelijke natuur of gesteldheid, onze oorspronkelijke staat voorbij concepten. Het doel van het Dzogchen onderricht is ons tot deze staat te introduceren, zodat wij deze oorspronkelijke staat in onszelf kunnen ontdekken. Daarna helpt het Dzogchen onderricht onze twijfel te overwinnen en uiteindelijk de oorspronkelijke staat in al ons handelen, voelen en denken te integreren.
Onze oorspronkelijke staat is vrij van alle beperkingen en conditionering. Het woord Dzogchen betekent “totale volmaaktheid” en verwijst naar een volmaaktheid voorbij dualisme. Dzogchen is geen traditie of religie, maar gaat rechtstreeks naar de essentie.
Het Dzogchen onderricht zoals wij dat nu kennen is afkomstig uit het Tibetaans boeddhisme.

Chögyal Namkhai Norbu is een traditioneel opgeleide Tibetaanse leraar die al sinds de jaren 70 van de vorige eeuw het Dzogchen onderricht in het Westen doorgeeft. De International Dzogchen Community is de gemeenschap van zijn studenten.

Dzogchen is bijzonder geschikt voor een westerse levensstijl, omdat het goed in onze drukke levens kan worden geïntegreerd. Al onze bezigheden worden Dzogchen beoefening door het onderricht toe te passen.

Lees verder: Transmissie