Tag Archives: anbi

ANBI

Voor meer informatie over ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) zie: http://anbi.nl/

Hieronder vindt u een overzicht van de gegevens die Stichting Dzogchen vanaf 1 januari 2014 verplicht is op internet te publiceren, vanwege de ANBI status van Stichting Dzogchen.

 • Naam: Stichting Dzogchen
 • Datum oprichting: 08-04-1987
 • Gevestigd te Amsterdam
 • Stroming: Tibetaanse religie en spiritualiteit
 • Rechtsvorm: Stichting
 • KvK nummer: 41206354
 • ANBI sinds 2012
 • RSIN nummer: 815311278
 • IBAN: NL72INGB0006065880
 • Contact gegevens:

Doelstelling
De Stichting Dzogchen Nederland is opgericht in 1987 en stelt zich ten doel:

 • het bewaren, bestuderen en voortzetten van Tibetaanse pré-boeddhistische (Bon) en boeddhistische beoefeningen in het algemeen en van de Dzogchen-tradities, zoals onderwezen door Lama Chögyal Namkhai Norbu Rinpoché, in het bijzonder;
 • het bevorderen van en meer bekendheid geven aan de met de Tibetaanse pré-boeddhistische en boeddhistische tradities samenhangende disciplines, zoals Tibetaanse geneeswijze, astrologie, wijsbegeerte en dergelijke; en
 • het optimaal ten goede laten doen komen aan de Nederlandse samenleving van de vruchten die deze beoefeningen en tradities afwerpen.

Chogyal Namkhai Norbu is een leraar in de Tibetaanse wijsheidstraditie wiens onderricht volgens traditie is overgeleverd van meester naar leerling. Dzogchen is een Tibetaanse wijsheidstraditie, zowel binnen het Tibetaans Boeddhisme als in de inheemse Tibetaanse Bon traditie. Hij werd geboren in Derge, Oost Tibet in 1938 en ontvluchtte Tibet na de Chinese inval in 1959. Hij woont sinds de jaren ‘60 in Italie en Sinds de jaren ’70 geeft Rinpoché les wereldwijd en is drie keer in Nederland geweest, in 1985, 1986 en 1994. In 1987 werd de Nederlandse Stichting Dzogchen opgericht.

Beleidsplan 2016
Elk jaar tijdens het begin van het Tibetaanse nieuw jaar (eind februari) stelt de Gakyil (het uitvoerende bestuur van de Dzogchen Gemeenschap in Nederland) een plan vast waarin de speerpunten voor het komende jaar worden vastgesteld. In het plan voor 2016 zijn de volgende doelstellingen vastgesteld, onderverdeeld naar de drie punten van aandacht: communicatie, activiteiten, en administratie.

Communicatie

Het onderdeel communicatie bestaat uit:
verbetering van de promotie van activiteiten via diverse kanalen, waaronder het internet.
verbeteren en uitbreiden van de informatie op onze website www.dzogchen.nl
verder uitbreiden van de procedure voor nieuwkomers

Activiteiten

Het onderdeel activiteiten bestaat uit:
behoud van het aantal retraites in een jaar (ongeveer 4 per jaar)
voortzetten van standaardisering van het draaiboek van de Dzogchen gemeenschap voor retraites.
voortzetten van het hebben van een project manager voor elke retraite

Administratie
Het onderdeel administratie bestaat uit:
verbeteren van het archief van de Dzogchen gemeenschap, zowel papier als digitaal
onze boekhouding laten doen door een professionele boekhouder

Activiteitenverslag 2015

Stichting Dzogchen huurt een ruimte genaamd Nemoland Westerpark.

De activiteiten die worden georganiseerd door de Stichting zijn de volgende:

Retraites met nationale en internationale instructeurs . Deze retraites gaan over uiteenlopende onderwerpen zoals Tibetaanse astrologie, yoga, dans of bepaald onderricht binnen de Dzogchen traditie.

Yantra yoga: Dit is een oud systeem van Tibetaanse yoga, onderwezen door Chögyal Namkhai Norbu.

Vajra Dans: Dit is een meditatieve dansvorm onderwezen door Chögyal Namkhai Norbu.

Gezamenlijke beoefening:  Dit zijn meditatie oefeningen en technieken die zijn onderwezen door Chögyal Namkai Norbu en gezamenlijk worden toegepast, bij mensen thuis of in gehuurde ruimtes.

Gemeenschaps-dagen: Terugkerende dagen waarop de hele gemeenschap in Nederland bij elkaar komt.

Retraites 2015

SMS Base and Level 1 retraite20 maart tot en met 24 maart met internationale instructeur Jim Valby;

SMS Base retraite: 18 september tot en met 20 September met internationale instructeur Stoffelina Verdonk

SMS Level 1 retraite: 2 october tot en met 4 october met internationale instructeur Jakob Winkler

Kumbakha retraite: 27 en 28 juni met internationale instructeur John Renshaw

Vajra Dans retraite: 11 tot en met 15 september met instructeurs Stoffelina Verdonk en Luda Kislichenko

Gezamenlijke beoefening 2015

Per beoefening:

Ganapuja: 4 keer per maand, volgens de maankalender op vaste dagen. Soms extra Ganapuja’s voor speciale feestdagen. Alle Ganapuja’s worden in onze vaste ruimte gehouden.

Chöd: Ongeveer een keer per maand, in onze vaste ruimte.

Mandarava: Vaak gecombineerd met Ganapuja bij volle maan.

Gomadevi: In combinatie met Vajra Dans.

Zuivering van de zes loka’s: Op laatste nieuwe maan van het Tibetaanse jaar volgens de maankalender.

Wereldwijde transmissie van Guruyoga: Drie maal per jaar.

Vajra Dans: Elke maand (met een zomerpauze in augustus) gemiddeld 3 zaterdagen een gezamenlijke beoefening van Vajra Dans op een speciaal voor deze dans gehuurde lokatie (Broedplaats HW10).

Yantra Yoga: Maandelijkse les, vooral voor nieuwelingen.

Gemeenschaps-dagen 2015

Losar (Tibetaans nieuwjaar) op 19 februari, gevierd met een Mandarava Ganapuja.

Viering van Losar op 19 februari met een loterij ten gunste van het Tibetaanse klooster Dzongtsa, gezamenlijke beoefening van een Tun met Namkha en Lungta.

Sangha Dag, jaarlijkse dag waarop de Gakyil en de gemeenschap bij elkaar komen om samen te beoefenen en over de stand van zaken van Stichting Dzogchen in Nederland te praten. In 2015  gehouden op zondag 13 december in onze ruimte Nemoland Westerpark. Er was een grote opkomst. Er waren presentaties van de Gakyil over activiteiten van het vorig jaar, een bespreking van de nieuwe samenstelling van de Gakyil, en over de Internationale Dzogchen Community.

Bestuur

Het bestuur van Stichting Dzogchen bestaat uit de volgende leden, met eventueel hun functie:

 • drs. J. S. A Plugge, voorzitter
 • A. Hodge, fiscus
 • dr. M. L. J Landsman, secretaris
 • L. A. Y. Katayeva
 • V. Taihuttu
 • M. Schoon

Beloningsbeleid: Alleen reiskosten worden vergoed, tegen OV kosten

Balans en overzicht baten en lasten

Donaties:

Totaal donaties 2015: 15300 euro.

Naast een jaarlijkse donatie, ontvangt Stichting Dzogchen ook donaties voor georganiseerde retraites en events. En we doen enkele keren per jaar inzamelingen voor goede doelen.

Kosten:

 • Donatie aan Merigar West: 6460 euro
 • Donatie aan ASIA Onlus ten behoeve van Dzongtsa Gompa: 1100 euro
 • Donatie Dzamling Gar: 360 euro
 • Donatie Vajra Hall: 500 euro
 • Kosten retraites en events: 1500 euro
 • Administratie en Operationele kosten: 520 euro
 • Locatie kosten: 3840 euro

Balans over 2015: -1050 euro negatief