Tag Archives: guru yoga

Vajra Dance of the Song of the Vajra Weekend

August 31, September 1&2 in Amsterdam with Stoffelina Verdonk

Rangdrolling Amsterdam is exited to announce the next Vajra Dance of The Song of the Vajra weekend in our series, specially suitable for refreshing and learning this Dance. It is the third weekend and we are starting the second half of the Dance. We will repeat what we have learned before and start from Sambharatha on.

A special element of this course is its focus on learning the correct rhythm and way of singing of the Song of the Vajra. Those who are not learning the Dance now, are welcome to join and learn!

About this course Stoffelina writes:
In this course the new Pamo are learning the steps, while the Pawo or others who are present, sing the natural sound of the Song of the Vajra. They can experience how to be present in the correct timing with the syllables and melody, while they sing. Then the new Pawo start learning the steps and the Pamo sing etc.

All sounds of The Song of the Vajra present a source for contemplation. We learn how to sing perfect way in timing, offering our presence, dancers and singers, relaxing in contemplation All together.

It is a perfect practice, also a Semdzin, in which we can discover how this singing and dancing is influencing our dance, our own dance, but also the dance in harmony of Pamo and Pawo present on the mandala.

Knowing the precise timing and way of singing is presented since long time by Rinpoche, also by Adriano Clemente. In Vajra Dance, especially for those who know longer the dance, timing is important. This is a very joyful way to dance AND sing together.

All Be most welcome!!!

About Stoffelina Verdonk 
Stoffelina is a certified performer and teacher of modern dance. She met Chögyal Namkhai Norbu in 1986. Since then she practices his teaching and collaborates within the Dzogchen Community. She became a second level Vajra Dance instructor in 1993, travelling to teach and practice Vajra Dance in and outside the International Dzogchen Community; and she is a very inspiring and experienced Vajra Dance teacher. In 2015 she was authorised as Santi Maha Sangha and Khaita instructor by Chögyal Namkhai Norbu.
For a fuller biography see: http://vajradance.net/stoffelinaverdonk/

Place and Time
Location: Studio 14, Broedplaats HW10
Address: Hendrik van Wijnstraat 10, Amsterdam.

Time Schedule (provisional):
Friday August 31: 13:30 – 17:00 and 19:00 – 21:00
Saturday September 1: 10:00 – 13:00 and 15:00 – 18:00
Sunday September 2: 10:00 – 13:00 and 15:00 – 17:00 (practice only)

Costs
Requested donation for the whole weekend is 100 euro.
If you have financial limitations, this should not be a reason not to participate. Please contact us in this case.

Payment details:
Paypal: info@dzogchen.nl

Bank:
Account number IBAN: NL72 INGB 0006 0658 80
In name of: Int. Dzogchen Gemeenschap van Rangdrolling
Reference message: Vajra Dance Weekend

Contact
If you have any questions and/or want to register, please contact us on info@dzogchen.nl

Hope to see you on the Mandala!

Rangdrolling Vajra Dance Team

Dzogchen Guru yoga Transmission July, 22nd (July, 15th explanation)

For all interested to practicing Dzogchen Teaching we organize an explanation session of the coming World Wide Transmission from an eminent Dzogchen Master Chögyal Namkhai Norbu.
The starting point for the practice of Dzogchen is to receive a ‘Direct Transmission’ from the teacher. This ‘Direct Transmission’ is the means by which the teacher introduces us directly to the true nature of our mind: our primordial state or ‘rigpa’ (in Tibetan).
On three occasions each year, corresponding to particular anniversaries in the Dzogchen calendar, Chögyal Namkhai Norbu gives the direct transmission of Guru Yoga necessary for starting to practice. The World Wide Transmissions are broadcast as live webcasts, this time it will be on the 22nd, July at 5:00.
In order to be ready for the Transmission we are giving explanations for newcomers, what is it and what should one expect, a week before, on the 15th of July at 14:00 at Rangdrolling.
Newcomers who want to participate at a World Wide Transmission (WWT) should be interested in the Dzogchen Teachings.
Please come if you are. You don’t need to bring anything.

Uitleg WWT Guruyoga in Rangdrolling

See you!

Yantra Yoga

YANTRA SYMBOL2Yantra yoga (Tib, Trul Khor – Magisch Wiel) is een van de oudste yoga-systemen ter wereld, met ononderbroken overdrachtslijnen die terug gaan tot de zevende eeuw. Het huidige systeem van Yantra Yoga is gebaseerd op de tekst “De eenheid van de zon en de maan”, geschreven in de achtste eeuw door de meester en vertaler Vairochana. Chögyal Namkhai Norbu schreef een gedetailleerd commentaar op de grond-tekst en begon dit onderricht in het Westen te geven in het begin van de jaren 1970.

Yantra Yoga is een fundamentele methode om de diepe essentie van het Dzogchen Onderricht in de drie poorten (lichaam, stem (energie) en geest) van de beoefenaar te integreren. Het vormt een compleet pad in zichzelf en richt zich op de ervaring van de Natuurlijke Staat: Dzogchen. Chögyal Namkhai Norbu ontving het Yantra Yoga onderricht van zijn oom, een bekende yogin, en van andere Tibetaanse leraren. Het is door middel van Yantra Yoga dat hij Dzogchen begon te onderwijzen in het Westen.

Veel posities en bewegingsreeksen van Yantra Yoga lijken op Hatha Yoga of Ashtanga. Het belangrijkste doel van deze reeksen is echter om een staat van contemplatie te bereiken door het toepassen van specifieke adempatronen; de houding van het lichaam of de rekking is van secundair belang. Deze ademreeksen, die tot speciale types van adem-retentie leiden, laten beoefenaars met hun subtiele energie werken. Door middel van houdingen en bewegingen samen met adem, wordt onze energie gecoördineerd en geharmoniseerd, om daardoor de geest zijn authentieke balans en ontspanning te laten vinden. Dit is de basis is voor het komen in een staat van contemplatie.

Bezoek de officiële Yantra website om meer over Yantra te leren: https://yantrayoga.net/

Yantra Yoga in Nederland

Lessen worden geleid door Marc van Westreenen en Lily Orlova.

Marc is sinds 2006 student van Chögyal Namkhai Norbu en heeft intensief Yantra Yoga beoefend vanaf die tijd. Na jaren van supervisie en training is hij sinds augustus 2010 officieel als Yantra Yoga instructeur geautoriseerd door Chögyal Namkhai Norbu.

Lily ontdekte Yantra Yoga in 2010 en beoefent het daarna regelmatig. Ze heeft sindsdien meerdere trainingen en adem-cursussen bij ervaren instructeurs gevolgd. In 2018 werd ze geautoriseerd als instructeur van de “Acht Tibetaanse bewegingen die de prana zuiveren”. Nu geeft ze regelmatig les in Amsterdam.

Interesse?

In de Agenda kun je data vinden voor nieuwe Yantra Yoga lessen, indien beschikbaar.  Neem contact met ons via het contact formulier  of ga naar Yantra Yoga Amsterdam

Dzogchen series

Aan het einde van zijn leven vatte Garab Dorje, de eerste menselijke Dzogchen leraar, de complete transmissie samen in drie eenvoudige uitspraken:

1. Directe introductie
2. Niet in twijfel blijven
3. Verblijven in de staat

Hieruit volgde later een classificatie van het Dzogchen onderricht in drie groepen of series:

  • Geest-serie (Semde)
  • Ruimte-serie (Longde)
  • Essentiële of Geheime Serie (Dzogchen Mennagde of Upadesha).

Iedere serie richt zich op een van Garab Dorje’s uitspraken. De Semde serie richt zich voornamelijk op een basis begrip van de staat van Dzogchen, de Longde serie richt zich op het overwinnen van twijfel over de staat, en de Upadesha serie biedt methoden om deze kennis te integreren met alle aspecten van het bestaan. Het is belangrijk op te merken dat iedere serie een volledig pad in zichzelf is. De ene serie is niet superieur aan de andere.

Chögyal Namkhai Norbu had de overdrachtslijn van alle series ontvangen en heeft zich tijdens zijn leven voortdurend ingezet om hun volledige transmissie en beoefening in stand te houden.

Transmissie

dc_garab

Een bijzonder aspect van het Dzogchen onderricht is dat het ‘binnenste buiten’ werkt: het biedt geen pad aan dat gevolgd dient te worden om een doel te bereiken, maar het begint met het direct introduceren van het ‘doel’ zelf: de werkelijke natuur van de geest. Een gekwalificeerde leraar, die deze kennis volledig in zijn of haar eigen staat gerealiseerd heeft, draagt deze kennis over aan studenten op drie kenmerkende wijzen: door uitleg te geven, door symbolische voorbeelden te geven en door direct aan te wijzen. De overdracht of transmissie van Dzogchen wordt ook ‘directe introductie’ genoemd, en wordt onmisbaar geacht voor beoefening van Dzogchen. De leraar introduceert de student tot de staat van ‘rigpa’ (kennis) door middel van ervaringen: Op het niveau van het lichaam ervaringen van gevoel, op het niveau van energie ervaringen van helderheid, en op het niveau van geest ervaringen van leegte.

Als de student een glimp van deze staat heeft opgevangen, bestaat de eigenlijke beoefening uit het verhelderen, verdiepen en volledig realiseren van deze unieke staat van Dzogchen. In het onderricht heet deze beoefening ‘guru yoga’ – het verenigen van onze geest met de gerealiseerde staat van de leraar. Het Dzogchen onderricht biedt ontelbare beoefeningen om dit te bereiken, echter er zijn geen regels die voorschrijven welke beoefening wanneer zou moeten worden gedaan. Het is de verantwoordelijkheid van de student zelf om te bepalen welke beoefening hem of haar het meeste helpt de staat van Dzogchen te realiseren. De student is dus vrij om beoefeningen te kiezen uit het soetra- of tantra-voertuig, uit het Dzogchen onderricht, of zelfs methoden die niet strikt ‘boeddhistisch’ zijn. Maar de transmissie en de leraar blijft altijd van het hoogste belang.

In de boeddhistische traditie is Garab Dorje de eerste menselijke Dzogchen leraar. De afbeelding op deze pagina is van Garab Dorje, die met zijn rechterhand direct de natuur van de geest aanwijst. Alle transmissies gaan op hem terug. In iedere retraite, plus op een aantal speciale feestdagen, gaf Chögyal Namkhai Norbu Dzogchen Transmissie. Er is nu de mogelijkheid om Transmissie te ontvangen van Yeshi Silvano Namkhai, de zoon van Chögyal Namkhai Norbu. Door actief deel te nemen aan een retraite, ontvang je deze transmissie en kun je ermee gaan werken. Je kunt een retraite bezoeken, en ook zijn alle retraites via internet open en gratis te volgen.

Een retraite volgen is een goede manier om te bepalen of je interesse hebt om met het Dzogchen onderricht te werken. Daarnaast kun je de openbare boeken van Chögyal Namkhai Norbu lezen. In het Nederlands zijn twee boeken verkrijgbaar:
1. Dzokchen, de volmaakte staat van zijn,
2. Dzogchen Onderricht, het pad van spontane bevrijding.
Het eerste boek is een algemene inleiding in Dzogchen dat het pad van Soetra, Tantra en Dzogchen behandelt, en bevat ook een commentaar op De Drie Vajra Verzen, een gedicht dat een van de oudste Dzogchen transmissies is. Het tweede boek is een verzameling onderwijzingen die Chögyal Namkhai Norbu in de loop der jaren heeft gegeven.

Naast Nederlandstalige boeken, zijn er ook een groot aantal Engelstalige boeken verkrijgbaar. Hier een korte opsomming van de meest geschikten voor beginners:
– The Crystal and the Way of Light. Sutra, Tantra and Dzogchen
– Dream Yoga and the Practice of Natural Light
– Beyond Words. A Concise Introduction to the Dzogchen Teachings, van Judith Allen en Julia Lawless
Merk op dat in de publieke boeken de beoefeningen niet in detail worden besproken, omdat deze verbonden zijn met de transmissie.

Sommige activiteiten van de Dzogchen Community kun je alleen bezoeken als je transmissie hebt ontvangen, of als je het voornemen hebt om dit zo snel mogelijk te doen.

Lees verder: Dzogchen series