Purificatie van de Zes Lokas

Binnenkort kondigt het Tibetaans Nieuwjaar zich aan, 19 februari 2015. Het is dan het jaar van de Houten Schaap.
Ter voorbereiding van het nieuwe jaar, word er volgens het Dzogchen onderricht een purificatie beoefening van de Zes Lokas gedaan.

In het kort:
In het Dzogchen onderricht word deze beoefening relatief vaak gedaan, de purificatie van de Zes Lokas.

Wat betekent purificatie van de Zes Lokas?
We hebben allen verschillende soorten emoties. In het bijzonder vijf of zes. Deze emoties bezitten wij vanwege onze dualistische visie, welke weer word versterkt door emoties.

Deze specifieke onderricht word Gyudrug Rangdrol genoemd,
Alle levende wezens bezitten een bewustzijn, gevormd door hun karma, wat leid tot een bepaalde verzameling van emoties bijvoorbeeld. Het vrijmaken van deze opeenstapeling van emoties word Gyudrug Rangdrol genoemd.

Er zijn verschillende beoefeningen voor het purificeren van de Zes Lokas en dit is een bijzondere beoefening binnen het Dzogchen onderricht.

Om dit specifieke onderricht te ontvangen, dien je allereerst een Transmissie te ontvangen.

Purificatie van de Zes lokas beoefening: 18 februari te Rangdrolling
Viering van Losar – Tibetaans Nieuw jaar: 19 februari te Rangdrolling